İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞLER YAYIMLANDI.( 2006/11 2007/9,25,28 2010/4 2011/7 2013/1 2016/1 2018/2,8 2019/4 2020/5,6 Sayılı Tebliğler’de Yapılan Değişiklikler)

Tebliğlerde yapılan değişiklikler toplu halde word dosyası şeklinde verilmiştir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER