İhracat Hizmetleri

Tüm ihracat gümrükleme süreci boyunca, bilgi, deneyim, teknoloji ve organizasyon ağımızı kullanıyoruz. Gerekli prosedürleri zamanında ve yerine tamamlayarak ihraca konu eşyalarınızın müşterilerinize sorunsuz ulaştırılmasını sağlıyoruz.

  • İhraç edilecek esya ile ilgili ön çalısmanın yapılması (izinlerin vs. belirlenmesi),
  • Esya ile ilgili G.T.I.P. tespiti,
  • Esya türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik islemlerinin yaptırılması,
  • ATR. , EUR. 1 , Mense Şahadetnamesi düzenlenmesi ve onayı (ülke durumuna göre konsolosluk tasdik islemlerinin yapılması),
  • Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon islemlerinin tamamlanması,
  • Yüklenen aracın gümrük islemlerinin takibi,
  • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
  • Geçici ihracat islemlerinin ve evrak (D.I.I.B. , ayniyat vs.) sürelerinin takibi,
  • Gümrük çıkıs beyannamesinin kapatılması,
  • Evrak teslim formu ile evrakların ve kapatılan gümrük çıkış beyannamesinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.