Risk Analizi ve Yönetimi

Sipariş, tedarik, Lojistik ve Finans süreçlerini dış ticaretin ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. İthalat ve ihracat işlemlerinizi bu farkındalık ile yönetiyor ve kendimizi tüm bu süreçlerin merkezinde konumlandırarak olası riskleri analiz ederek müşterilerimizi bilgilendiriyoruz.

Tarafımızca yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda riskli alanlar kırmızı noktalar olarak belirlenir. ‘‘Risk yönetimi’’ yaklaşımı ile sorunların firmaya hasar vermeden veya en az hasar ile giderilmesine yönelik olarak riskin yönetimi asamasına gelir.

Bu aşamada;

  • Riskin parasal karsılıgı,
  • Riskin idari boyutu,
  • Riskin adli boyutu,
  • Riskin tamamen ortadan kaldırılabilirligi,
  • Etkisinin en aza indirilebilirligi,
  • Riskin sigorta kapsamına alınması.

Bakımından yapılacak analizler ile risk en iyi sekilde yönetilmeye çalısılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda firmanın taşıdığı gümrük ve dış ticaret riskleri ve bunların yönetilmesine iliskin öneriler firma yönetimi ile paylaşılır.