Türkiye-İngiltere STA Yönetmeliği Uygulamaya Girdi

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik ile aşağıdaki konular kesinliğe kavuşmuştur:

  • Bundan böyle, İngiltere’den menşe beyanı ile yapılacak ithalatlarda teminatlı işlem yapılmayacak,  01.01.2021 tarihinden bu yana geçerli bir menşe beyanıyla yapılan ithalatlarda verilen teminatların iadesi talep edilecektir.
  • AB ülkelerinden ithal edilen İngiltere menşeli eşya, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelse dahi, ilave gümrük vergisi uygulanacaktır. Sadece gümrük vergisi muafiyeti sağlanmış olacaktır.
  • AB menşeli girdi kullanılarak Türkiye’de üretimi yapılan eşya, İngiltere’ye ihraç edildiği takdirde, AB menşeli girdinin için ayrıca Ek-5’teki tedarikçi beyanı da düzenlenmelidir.
  • Menşeli olmayan girdilerden gerçekleştirilen işçilik veya işlemde, ürünün diğer Taraf ülke menşeli olup olmadığının belirlenebilmesi ve menşe beyanı düzenleyebilmek amacıyla, tedarikçisinden EK-3’teki tedarikçi beyanı veya menşeli olmayan girdileri yeterince ayrıntılı bir şekilde tanımlayan eşdeğer bir belge temin edilmelidir.
  • Taraflar arasında menşe beyanı yapılacak olup, geçerlilik süresi 12 aydır.
  • Türkiye’ye ithal edilen ürünlerin toplam kıymeti küçük paketler  için 500 Euro’yu aşmadığı hallerde menşe beyanı ibraz edilmesi gerekmeyecektir. Yolcuların zati eşyası için 1.200 Euro’ya kadar menşe beyanı zorunluluğu yoktur.
  • Fatura veya başka ticari belgelerin 3.ülkelerde düzenlenmiş olması durumunda, menşe beyanının ayrı bir belge olarak İngiltere’deki ihracatçı tarafından düzenlenmesi ve doğrudan sevkiyat kuralına aykırı olmayacak şekilde sevkiyatın İngiltere’den yapılması gerekmektedir.
  • İthalat sırasında bir menşe beyanı bulunmadığı durumlarda ithalattan itibaren en geç 2 yıl içinde eşyanın tercihli tarifeye tabi tutulmasıyla ödenen vergiler iade edilebilecektir.
  • Tüm ürün gruplarında DİR kapsamında İngiltere’ye ihracatta TEV doğmayacaktır.