İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Pamuk ve Pamuk Döküntüleri Eklendi

25.05 .2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3) ile, 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, 5201 pozisyonlu Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç) , 5202 pozisyonlu Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dâhil) ve 5203 pozisyonlu Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) eklenmiştir.

Tebliğ, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.