Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı açıldı

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/6)

4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan   Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması için açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarını düzenlemektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210730-8.htm