Çin Menşeli Sentetik/Suni Örme/Dokuma Kumaşlar ile Perdeler Damping Soruşturması

22.05.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/27) ile, Çin menşeli 5407, 5810, 6005, 6006 ve 6303 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü” ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Soruşturma kapsamına alınan, örme ve dokuma kumaşlar ile perdelerin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergilerinin yanı sıra, ilerleyen dönemde dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verilebilir ve bu eşyaların ithalatında hissedilir ölçülerde vergi artışı öngörülmektedir. Soruşturma sonucu Bakanlıkça yayınlanacak tebliğ ile yayınlanacaktır.

Soruşturma hakkında soru formuna https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet adresinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir, ithalatçılar ve ihracatçılar tarafından verecekleri bilgiler istatistiki olarak değerlendirilerek vergi oranının belirlenmesinde dayanak olacaktır.

Soruşturma, bu tebliğin yayımı tarihinde başlamış olup, ilgili tebliğe ulaşmak için lütfen Tıklayınız