5903 GTP’li Yunanistan ve Malezya Menşeli/Çıkışlı PU Suni Deri İthalatında DAmpinge Karşı Önlem Hk

26.03.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/15) ile,Malezya veYunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarifepozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” (PÜ suni deri) ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Soruşturma konusu eşyaya, soruşturma tamamlanıncaya kadar, aşağıdaki tabloda belirtilen tutarda teminat şeklinde önlemalınmasına karar verilmiştir:

Bu tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgili Resmi Gazeteye ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ