5407, 5513, 5514 ,5515 ,5516 gtip’lerde yer alan İtalya,İspanya,Almanya menşeli veya bu ülkeler çıkışlı eşyalar için sürmekte olan anti-damping soruşturması sona erdi.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/41)

Bu günkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ uyarınca,daha önceden İtalya,İspanya,Almanya menşeli veya çıkışlı

5407,5513,5514,5515 ve 5516 gtiplerinde yer alan eşya için Çin Halk Cumhuriyeti’ne uygulanan oranlarda (teminat) şeklinde uygulanan anti-damping vergileri aşağıda yer alan tablolarda yer alan, soruşturma konusu firmalara göre belirlenen oranlarda peşin olarak tahsil edilecektir.

5407 gtipli eşya için uygulanacak anti-damping oranlarını gösteren tablo :

5513,5514,5515 ve 5516 gtiplerinde yer alan eşya için uygulanacak anti-damping oranlarını gösteren tablo:

Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayın