Çin Menşeli Gıda Öğütücülerde Kullanılan Kesici Doğrayıcı Uçlarda Damping Vergisinin Devamı

24.03.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8) ile, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar” ithalatına yönelik önlem olarak anti-damping aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulanmaya devam edecektir.

Bu tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgili Resmi Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayınız.