TAREKS’te “DENETMENE SOR” sekmesi devreye alınmıştır.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı : E-24545304-554.01.02-00071119766 Konu : İthalat Denetimi 18.01.2022/71119766 ANKARA…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/3)(Çin,Hindistan,Tayland,Endonezya ve Malezya menşeli bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni iç ve dış lastiklerin ithalatında uygulanan Anti-damping vergisinin devamı hk.)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ekleri için tıklayınız

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/4)(Çin, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli motosiklet iç ve dış lastiklerin ithalatında uygulanan Anti-damping vergisinin devamı hk)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ekleri içn tıklayınız

17-23 Ocak 2022 Petkim Verileri

Petrokimyasal Ürünler Petkim Referans fiyatları (17-23 Ocak 2022)>

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞLER YAYIMLANDI.( 2006/11 2007/9,25,28 2010/4 2011/7 2013/1 2016/1 2018/2,8 2019/4 2020/5,6 Sayılı Tebliğler’de Yapılan Değişiklikler)

Tebliğlerde yapılan değişiklikler toplu halde word dosyası şeklinde verilmiştir. İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

8408.90.41.90.00 dizel motorlar için anti-damping getirildi

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/52) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı,…

2019/1 sayılı Genelgenin 3. maddesini değiştiren,Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması konulu,2021/13 sayılı Genelge için yürütmenin durdurulması hakkında Karar.

Danıştay Yedinci Daire E:2021/1268 sayılı 21.09.2021 Tarihli Kararı T.C. DANIŞTAY YEDİNCİ DAİRE Esas No: 2021/1268 DAVACI VE YÜRÜTMENİN…

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/26) (14.01.2022 T. 31619 R.G.)

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:…

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/27) (14.01.2022 T. 31719 R.G.)

TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/16)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:…

BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/28)

BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ…