Gürcistan menşeli 5605.00 GTP lu “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürününe yönelik damping soruşturması açılmıştır

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/47)   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin…

ÇHC, Güney Kore, Hindistan ve Tayvan menşeli 5605.00 GTP altında sınıflandırılan “metalize iplik” için NGGS açılmıştır

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/46)   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin…

Malezya menşeli 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 gtip’lerde yer alan, “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler) için %60 oranında teminat şeklinde anti-damping getirildi…

10 Eylül 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31594 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ…

5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında uygulanan anti-damping vergisi askıya alındı

8 Eylül 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31592 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ…

İhracı Kayda Bağlı Mallarda değişiklik yapan Tebliğ yayımlandı

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2021/7) MADDE 1…

Melt blown, Spunbond Mensucat ve Suni Deri İthalatına Anti-Damping Vergisi Getirildi

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/43) Tebliğ ile Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 5603.14…

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420) yayımlandı

Karar Sayısı: 4420 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan…

5407, 5513, 5514 ,5515 ,5516 gtip’lerde yer alan İtalya,İspanya,Almanya menşeli veya bu ülkeler çıkışlı eşyalar için sürmekte olan anti-damping soruşturması sona erdi.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/41) Bu günkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ uyarınca,daha önceden İtalya,İspanya,Almanya…

Polyester Elyaf İthalatına Ek Mali Yükümlülük ve Tarife Kontenjanı Getirildi

    İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/6)   Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004…

Koruyucu maske, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler, tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivenlerin ihracında ÖN İZİN kaldırılmıştır.

Ticaret Bakanlığından: İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT…